Kutsu Jukaran syyskokoukseen 24.11.2022

3.11.2022|Aikido, Judo, Jukara, Karate, Yleinen

Kutsu Vantaan Jukara ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen Aika: to 24.11.2021 klo 20:00 Paikka: Rajatorpan kalliosuoja, välitatami

Esityslista

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokoukselle
   1. puheenjohtaja
   2. sihteeri
   3. kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
   4. ääntenlaskijat
  3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
  4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  5. Päätetään, mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
  6. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
  7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
  8. Valitaan alkavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan 6-12 jäsentä
  9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
  10. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
  11. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
  12. Valitaan edustajat Olympiakomitean jäsenliittojen vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin
  13. Kokouksen päättäminen
Share this Post: