AIKIDON VYÖJÄRJESTELMÄ

Aikidossa on vyöarvojärjestelmä, joka koostuu aikuisilla kuudesta kyu-arvosta ja kymmenestä dan-arvosta. Alle 13-vuotiailla kyu-arvoja on kahdeksan ja ne on edelleen ositettu kahteen tai kolmeen osatasoon. Kyu-arvot ovat niin kutsuttuja oppilasasteita ja dan-arvot opettaja-asteita. Vyöasteelta toiselle siirrytään vyökokeiden myötä. Vyökokeet rytmittävät ja ohjaavat harjoittelijan kehitystä.

Suoritetuista vyöarvoista annetaan diplomit. Kyu-arvoissa diplomi on aikidoliiton myöntämä ja dan-arvoissa Honbudojon eli aikidon kansainvälisen päämajan myöntämä.

Aikuiset käyttävät neljänteen kyuhun asti valkoista vyötä. Kolmannen kyun suorittamisen jälkeen siirrytään käyttämään hakamaa ja haluttaessa ruskeaa vyötä. Dan-tason suorittaneet käyttävät mustaa vyötä. Junioreiden kyu-arvot merkitään valkoiseen vyöhön molempiin päihin kiinnitettävillä värillisillä nauhoilla eli natsoilla.

Ilmoittautuminen ja maksut

Graduointeja järjestetään tarpeen mukaan, 1-2 kertaa syksyllä ja keväällä. Niihin ilmoittaudutaan sähköpostilla.

Vyökokeeseen voi osallistua vain, jos jäsen- ja harjoittelumaksu sekä Aikidoliiton lisenssi on maksettu

Graduointimaksua ei peritä junioreilta eli niiltä, jotka suorittavat vyö- tai natsakokeet juniorivaatimusten mukaisesti. Aikuisille graduointi maksaa 15 €.

Aikidopassi tulee olla aina mukana graduoinneissa.  Ensimmäistä kertaa graduoivat ostavat passin graduoinnin yhteydessä. Passi maksaa 10 €.

Siis:

  1. Ensi kertaa graduoiva juniori ostaa passin (10 €) graduoinnin yhteydessä ja jatkossa ottaa passin aina mukaan graduointeihin.
  2. Ensi kertaa graduoiva aikuinen ostaa passin ja maksaa graduointimaksun eli yhteensä 25 €. Seuraaviin kokeisiin aikuiset tuovat mukanaan aina passin ja maksavat graduointimaksun.

Vyökoetilaisuus

Vyökoetilaisuudesta ei saa myöhästyä. Jos graduoitava eli kokeen suorittaja tulee myöhässä, suoritus siirtyy automaattisesti seuraavaan kertaan. Vyökoetilaisuuteen on siis syytä tulla hyvissä ajoin.

Koetilaisuus on muodollinen, joten vyökokeen aikana on oltava hiljaa ja istuttava joko seiza- tai risti-istunnassa. Kokeeseen osallistuvien tulee myös olla asianmukaisesti pukeutuneita eli päällä on valkoinen harjoitteluasu ja 3. kyun suorittaneilla lisäksi hakama.

Alkuverryttely on suoritettava itsenäisesti ennen varsinaisen vyökokeen alkua. Myös maksut ja muut paperityöt hoidetaan ennen tilaisuuden alkua.

Varsinainen vyökoetilaisuus alkaa vyökoetuomarin ohjaamilla kumarruksilla samaan tapaan kuin harjoitukset normaalistikin. Pelkästään uken roolissa olevat henkilöt istuvat tatamin sivulla. Vyökokeessa mahdollisesti tarvittavat jo, bokken ja tanto otetaan kumarruksiin mukaan nagen sekä uken oikealle puolelle.

Vyökoetuomari nimeää suoritusvuorossa olevat henkilöt. He menevät ukejensa kanssa istumaan tuomarin osoittamiin paikkoihin tatamilla kasvot shomenia kohti. Suorittaja istuu sillä puolella, jossa tuomari on. Kun suoritusvuoro alkaa, kumartavat suorittajat ja uket ensin shomeniin ja sitten toisilleen tuomarin ohjeiden mukaisesti.

Tekniikoiden suorittaminen aloitetaan tuomarin sanottua hyökkäysmuodon ja tekniikan. Jos et kuule, voit hyvin pyytää tuomaria toistamaan ohjeen. Tekniikoita tehdään normaalilla neljän kierrolla: omote-muoto kummallekin puolelle ja ura-muoto kummallekin puolelle, olettaen että tekniikasta on kummatkin muodot. Suorittaja tekee pyydettyä tekniikkaa kunnes tuomari pyytää vaihtamaan tekniikka tai lopettamaan. Jos tekniikka menee hiukan pieleen, tilannetta ei saa jättää kesken vaan on jatkettava tekniikka loppuun.

Koska kokeissa pääosin esitellään tekniikoiden perusmuotoja eli kataa, kuuluu uken tarjota parhaansa tähän tarkoitukseen eli hyökkäysten on oltava selkeitä ja oikein suoritettuja. Vyökoe ei ole oikea paikka testata pystyykö nage tekemään tekniikkan myös, jos uke hangoittelee vastaan tai tekee jotain odottamatonta.

Kun tekniikat on suoritettu, palataan samoille paikoille kuin alussa ja kumarretaan parille tai pareille sekä kumarretaan yhdessä shomenia kohti. Kun kaikki ovat tehneet vuorollaan tekniikat, kokeen valvoja palaa shomenin edustalle ja suoritetaan yhdessä loppukumarrukset. Kokeen jälkeen valvoja ilmoittaa myönnetyt vyöarvot.

Soveltuvat uket 

Käytännössä juniorit graduoivat määrättyjen parien kanssa, joten kokeen pitäjä hoitaa ukejen valinnat. Uken valinnassa on otettava huomioon, että uke ei saa olla oma opettaja tai yli yhtä suorittajan nykyistä vyöarvoa korkeampi. Dan-graduoinneissa kokelas saa aina valita uket. Tekniikoiden suorituksen aikana uket, joita ei sillä hetkellä tarvita istuvat shomenin toisella puolella valvojaa vastapäätä.

Yleisö 

Yleisön tulee saapua tilaisuuteen hyvissä ajoin ennen kokeen alkua. Kokeen aikana yleisön tulee istua hiljaa paikallaan, eikä kokeen suorituspaikalta saa poistua kesken koetta. Kuvaaminen, syöminen ja juominen kokeen aikana on kiellettyä. Matkapuhelimet on suljettava tilaisuuden ajaksi.

Jaa sivu::