AIKIDON VYÖJÄRJESTELMÄ

Aikidossa taitojen kehittymistä seurataan vyöjärjestelmällä, joka koostuu aikuisilla kyu- eli oppilasarvosta ja kymmenestä dan- eli opettaja-arvosta. Muutaman kuukauden harjoittelun jälkeen aloitteleva aikdoharrastaja suorittaa 6. kyun vyöarvon. Kokemuksen karttuessa kyu-arvojen järjestysnumero pienenee, kunnes 1. kyun saavuttamisen jälkeen on vuorossa 1. dan eli ensimmäinen ”musta vyö”. Aktiivinen harjoittelija voi periaatteessa saavuttaa sen noin 5 vuodessa, joskin useimmilla aikaa menee enemmän.

Aikidossa vöiden värejä on vähemmän kuin monissa muissa budolajeissa. Neljänteen kyuhun käytetään asti valkoista vyötä. Kolmannen kyun suorittamisen jälkeen siirrytään käyttämään hakamaa ja haluttaessa ruskeaa vyötä. Dan-tason suorittaneet käyttävät hakaman kanssa mustaa vyötä.

Alle 13-vuotiailla kyu-arvoja on kahdeksan ja ne on edelleen ositettu kahteen tai kolmeen osatasoon. Juniorivyöarvot merkitään valkoisen vyön päähän värillisillä nauhoilla.

Vyöasteelta toiselle siirrytään vyökokeiden myötä. Ne myös rytmittävät ja ohjaavat harjoittelijan kehitystä. Eri vyoarvojen vaatimukset aikuisille (yli 13 vuotiaille) ja lapsille löytyvät Aikidoliiton nettisivuilta.

Kyu-vyökokeet pidetään harjoittelijan omassa seurassa, Jukarassa niitä järjestetään muutaman kerran vuodessa tarpeen mukaan. Dan-vyökokeet 4. daniin asti järjestää Suomen Aikidoliitto. Sitä ylemmät vyöarvot myöntää Aikikai-aikidon ”päämaja” eli Hombu Dojo Aikidoliiton teknisen valiokunnan suosituksesta.

Vyökoetilaisuus

Suoritettavasta arvosta riippumatta vyökoe eli graduointi on muodollinen tilaisuus, jossa noudatetaan japanilaisiin budo-perinteisiin perustuvia käytäntöjä. Kokeeseen on ilmoittauduttava etukäteen järjestäjän ohjeiden mukaisesti, samalla maksetaan osallistumismaksu.

Vyökoetilaisuudesta ei saa myöhästyä. Jos graduoitava eli kokeen suorittaja tulee myöhässä, suoritus siirtyy automaattisesti seuraavaan kertaan. Vyökoetilaisuuteen on siis syytä tulla hyvissä ajoin.

Vyökokeen aikana on oltava hiljaa ja istuttava joko seiza- tai risti-istunnassa. Kokeeseen osallistuvien tulee myös olla asianmukaisesti pukeutuneita eli päällä on valkoinen harjoitteluasu ja 3. kyun suorittaneilla lisäksi hakama.

Alkuverryttely on suoritettava itsenäisesti ennen varsinaisen vyökokeen alkua. Varsinainen vyökoetilaisuus alkaa vyökoetuomarin ohjaamilla kumarruksilla samaan tapaan kuin harjoitukset normaalistikin. Pelkästään uken roolissa olevat henkilöt istuvat tatamin sivulla. Vyökokeessa mahdollisesti tarvittavat jo, bokken ja tanto otetaan kumarruksiin mukaan nagen sekä uken oikealle puolelle.

Vyökoetuomari nimeää suoritusvuorossa olevat henkilöt. He menevät ukejensa kanssa istumaan tuomarin osoittamiin paikkoihin tatamilla kasvot shomenia kohti. Suorittaja istuu sillä puolella, jossa tuomari on. Kun suoritusvuoro alkaa, kumartavat suorittajat ja uket ensin shomeniin ja sitten toisilleen tuomarin ohjeiden mukaisesti.

Tekniikoiden suorittaminen aloitetaan tuomarin sanottua hyökkäysmuodon ja tekniikan. Jos et kuule, voit hyvin pyytää tuomaria toistamaan ohjeen. Tekniikoita tehdään normaalilla neljän kierrolla: omote-muoto kummallekin puolelle ja ura-muoto kummallekin puolelle, olettaen että tekniikasta on kummatkin muodot. Suorittaja tekee pyydettyä tekniikkaa kunnes tuomari pyytää vaihtamaan tekniikka tai lopettamaan. Jos tekniikka menee hiukan pieleen, tilannetta ei saa jättää kesken vaan on jatkettava tekniikka loppuun.

Koska kokeissa pääosin esitellään tekniikoiden perusmuotoja eli kataa, kuuluu uken tarjota parhaansa tähän tarkoitukseen eli hyökkäysten on oltava selkeitä ja oikein suoritettuja. Vyökoe ei ole oikea paikka testata pystyykö nage tekemään tekniikkan myös, jos uke hangoittelee vastaan tai tekee jotain odottamatonta.

Kun tekniikat on suoritettu, palataan samoille paikoille kuin alussa ja kumarretaan parille tai pareille sekä kumarretaan yhdessä shomenia kohti. Kun kaikki ovat tehneet vuorollaan tekniikat, kokeen valvoja palaa shomenin edustalle ja suoritetaan yhdessä loppukumarrukset. Kokeen jälkeen valvoja ilmoittaa myönnetyt vyöarvot.

Soveltuvat uket 

Käytännössä juniorit graduoivat määrättyjen parien kanssa, joten kokeen pitäjä hoitaa ukejen valinnat. Uken valinnassa on otettava huomioon, että uke ei saa olla oma opettaja tai yli yhtä suorittajan nykyistä vyöarvoa korkeampi. Dan-graduoinneissa kokelas saa aina valita uket. Tekniikoiden suorituksen aikana uket, joita ei sillä hetkellä tarvita istuvat shomenin toisella puolella valvojaa vastapäätä.

Yleisö 

Yleisön tulee saapua tilaisuuteen hyvissä ajoin ennen kokeen alkua. Kokeen aikana yleisön tulee istua hiljaa paikallaan, eikä kokeen suorituspaikalta saa poistua kesken koetta. Kuvaaminen, syöminen ja juominen kokeen aikana on kiellettyä. Matkapuhelimet on suljettava tilaisuuden ajaksi.

Jaa sivu::