LAJIESITTELY

Lyhyt historia

Aikido on 1900-luvun alkupuolella kehitetty japanilainen taistelulaji. Lajin perustaja, Morihei Ueshiba opiskeli nuoruudessaan Daito-ryu aiki-jujutsua ja jalosti sen periaatteita ja tekniikoita eteenpäin aikidoksi. Japanista aikido on levinnyt ympäri maailmaa. 

Euroopassa aikidon harjoittelu alkoi ensimmäisenä Ranskassa 1950-luvulla. Suomen vuoro tuli 20 vuotta myöhemmin eli 1970, kun Toshikazu Ichimura muutti Skandinaviaan opettamaan aikidoa. Jukarassa aikidon harjoittelu aloitettiin 1979.

Nykyisin Suomessa on parituhatta harjoittelijaa, 68 seuraa ympäri Suomen, sekä muutamia ammattimaisia opettajia, jotka ovat toimineet lajin parissa vuosikymmeniä.

Tavoitteena väkivallaton itsepuolustus

IkkyoAikidon periaatteena on tehdä hyökkääjä vaarattomaksi tätä pysyvästi vahingoittamatta. Hyökkäystä pyritään ohjaamaan ja jatkamaan, eikä suoranaisesti pysäyttämään. Hyökkäyksen suunnan muuttuessa hyökkääjä menettää tasapainonsa melkein huomaamattaan.

Kun hyökkääjä on saatu hallitusti kaatumaan, hänet voidaan sitoa paikoilleen nivellukoilla. Tekniikat ovat perusluonteeltaan väkivallattomia, joten harjoittelijat voivat hyökätessään käyttää energiaa uskalluksensa ja parin taitojen mukaan. Hyökkäysten vauhdin ja voiman avulla edistyneemmät harjoittelijat voivat heitellä toisiaan näyttävästi, mutta silti turvallisesti.

Harjoittelu

Risto Räty seuraa harjoittelua

Hyökkäyksen hyväksikäyttö vaatii pitkää ja monitasoista harjoittelua, joten aikido tarjoaa haasteita koko loppuelämäksi. Jukarassa harjoittelun voi aloittaa alakoululaisena, ja seuran aktiiviharrastajiin kuuluu kaikenikäisiä aina yli 80-vuotiaisiin asti.

Aikidossa ei kilpailla, vaan kaikki harjoittelu tavoittelee itsensä ja omien taitojen kehittämistä. Vyökoejärjestelmä antaa raamit kehitykselle ja mahdollisuuden seurata omaa edistymistään. Harjoittelu tapahtuu useimmiten parin kanssa, joko ennalta sovittua tekniikkaa tehden tai vapaamuotoisempana. Jälkimmäisessäkin parilla on kuitenkin lähes aina sovitut roolit, varsinainen ”matsaaminen” ei kuulu aikidon harjoitusmuotoihin.  

Aikidossa harjoitellaan tekniikoita sekä aseettomia hyökkäyksiä että puupuukolla (tanto), puumiekalla (bokken) tai kepillä (jō) tehtyjä hyökkäyksiä vastaan. Samoilla aseilla harjoitellaan myös jonkin verran muodollisia kata-harjoitteita. Näiden harjoitteiden tarkoitus on toisaalta opettaa aseilla hyökkäämisen perusteita ja toisaalta auttaa ymmärtämään joitain aikidon periaatteita, jotka tulevat selkeämmin esille aseiden kanssa.

Harjoitukset alkavat yleensä alkuvenyttelyllä, jonka jälkeen keskitytään aikidon tekniseen opetteluun. Harjoituksen vetäjä näyttää harjoiteltavan tekniikan ja antaa tarpeelliset evästykset. Tekniikkaa harjoitellaan useimmiten pareittain 5-10 minuuttia, jonka jälkeen vetäjä näyttää seuraavan tekniikan. Harjoittelun tyyli vaihtelee, jopa harjoituksen aikana, pienen teknisen yksityiskohdan hitaasta hiomisesta montaa hyökkääjää vastaan tehtävään vapaatekniikkaan.

Jukarassa ohjattuja harjoituksia järjestetään kuutena päivänä viikossa. Alkeiskurssin jälkeen näihin voi osallistua oman aikataulunsa ja intonsa mukaan. Viikkoharjoitusten ohella aktiivinen leiritoiminta tarjoaa mahdollisuuden tavata muiden seurojen harjoittelijoita ja saada uusia ideoita. Suomessa leirejä järjestetään lähes joka viikko, Jukarassa kolmesta viiteen kertaan vuodessa.

Aikido sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille miehille ja naisille. Tarvittavat ominaisuudet kehittyvät ja kunto kasvaa harjoittelun edetessä.  Jokainen voi edetä omaan tahtiinsa – tärkeintä on halu oppia.

Jaa sivu::