Kutsu: Sääntömääräinen syyskokous 26.11.

11.11.2019|Yleinen


Paikka: Jukaran toimisto Myyrmäen jalkapallohallissa
Aika: ti 26.11.2019 klo 17.30

Esityslista

 1.  Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle
  1. puheenjohtaja
  2. sihteeri
  3. kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
  4. ääntenlaskijat
 3. Todetaan
  1. läsnäolijat
  2. äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Päätetään, mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana
  toimikautena
 6. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi
  1. toimintasuunnitelma
  2. talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa
   varten
 7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta
  johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
 8. Valitaan alkavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta
  johtokuntaan 6-12 jäsentä
 9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
 10. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa
  urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
 11. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 12. Valitaan edustajat Olympiakomitean jäsenliittojen vuosi- ym. kokouksiin tai
  annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä
  mainittuihin kokouksiin
 13. Päätetään seuran sääntöjen muutoksesta johtokunnan esittämällä tavalla.
  Uusi sääntöehdotus on kutsun liitteenä. Sääntömuutos vaatii uusien
  sääntöjen hyväksymistä kahdessa seuran perättäisessä kokouksessa.
 14. Kokouksen päättäminen

Liite: Ehdotus Jukara ry:n uusiksi säännöiksi

Share this Post: